Kontakt

Dane kontaktowe:

MIEJSKI KLUB SPORTOWY „POLONIA” ŚWIDNICA
Pionierów Ziemi Świdnickiej 29
58-100 Świdnica

tel. +48 665 666 353
e-mail: kontakt@akrobatyka-swidnica.pl