KONTAKT

DANE KONTAKTOWE:

MIEJSKI KLUB SPORTOWY „POLONIA” ŚWIDNICA
Pionierów Ziemi Świdnickiej 29
58-100 Świdnica

                tel. +48 665 666 353                                 (poniedziałek-czwartek 10:00-14:00) 

e-mail: mks-swidnica-akrobatyka@akrobatyka-swidnica.pl

DANE DO WPŁAT:

numer rachunku: 87 1090 2356 0000 0001 2039 5662

tytuł: Imię i Nazwisko dziecka, miesiąc lub opłata wpisowa

Opłata każdej z grup za miesiąc zajęć akrobatyki wynosi 100zł grupa Smyk, 150zł każda pozostała grupa (naborowa,młodzik, III klasa, junior mł., junior) rodzeństwo 50% stawki członkowskiej. Płatna do 10. dnia miesiąca za dany miesiąc.

Opłaty dodatkowe:

Udział w turniejach i pozostałych zawodach – startowe i transport opłaca klub, nocleg opłaca rodzic

Udział w zawodach rangi Mistrzostw opłaca w całości klub.