PŁATNOŚCI

Przypomniamy o terminowych płatnościach za zajęcia w naszym klubie.
Opłata miesięczna dla każdej z grup wynosi – 100 zł
W tytule przelewu podajemy:
Imię i nazwisko zawodnika, grupa do jakiej uczęszcza i miesiąc, za który wnosimy opłate.