Przypominamy!

OD WRZEŚNIA 2019
Opłata każdej z grup za miesiąc zajęć akrobatyki wynosi 100zł, płatna do 10. dnia miesiąca za dany miesiąc.

Opłaty dodatkowe:

Udział w turniejach i pozostałych zawodach – startowe i transport opłaca klub, nocleg opłaca rodzic

Udział w zawodach rangi Mistrzostw opłaca w całości klub.