ZARZĄD

Angelika Prześlica-Stadnik – Prezes Zarządu

Piotr Pas – Wiceprezes Zarządu

Antonina Melkowska – Członek Zarządu

Dorian Pas – Członek Zarządu