Zarząd

Tomasz Mojsa – Prezes Zarządu

Wojciech Pojasek – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Idziak – Dyrektor Sportowy

Antonina Melkowska – Członek Zarządu

Jadwiga Pawlikowska – Członek Zarządu