KONTAKT

DANE KONTAKTOWE:

MIEJSKI KLUB SPORTOWY „POLONIA” ŚWIDNICA
NIP: 8840022918 REGON 890537802

Pionierów Ziemi Świdnickiej 29
58-100 Świdnica

                tel. +48 665 666 353                                 (poniedziałek-czwartek 10:00-14:00) 

e-mail: mks-swidnica-akrobatyka@akrobatyka-swidnica.pl

PŁATNOŚCI:

Od lutego 2023 roku płatności dokonujemy przez aplikację http://akrobatyka.sportsmanago.pl/login

 

Opłata każdej z grup za miesiąc zajęć akrobatyki wynosi 150zł grupa Smyk, 200 zł każda pozostała grupa (naborowa,młodzik, III klasa, junior mł., junior) rodzeństwo 50% stawki członkowskiej. Płatna do 10. dnia miesiąca za dany miesiąc.

Reklamacje dotyczące działalności Klubu należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni

Opłaty dodatkowe:

Udział w turniejach i pozostałych zawodach – 50% opłaty startowej i transport opłaca klub, nocleg oraz 50% stawki opłaty startowej opłaca rodzic.

Numer konta : 87 1090 2356 0000 0001 2039 5662

Udział w zawodach rangi Mistrzostw Polski opłaca w całości klub.