Licencja zawodnika na rok 2020

Do dnia 20 Stycznia prosimy o uregulowanie płatności za licencję zawodnika na rok 2020.
Opłatę dokonujemy na konto klubowe:
numer rachunku: 87 1090 2356 0000 0001 2039 5662
tytuł: Imię i Nazwisko dziecka, opłata/dopłata za licencję zawodnika

Prosimy o dostarczenie potwierdzenia przelewu.


Przedłużenie licencji – 80 zł na konto klubowe

Wyrobienie nowej licencji –

W związku z (Uchwałą nr 96
Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia składek członkowskich) kwota za nową licencję zawodnika wynosi 90zł.

Prosimy o opłatę za niżej wymienionych zawodników 90zł (jeśli przelew nie został jeszcze wykonany) lub dopłatę 30zł (jeśli przelew był już wykonany w ubiegłym roku:

Mucha Wiktoria

Moląg Marta

Gajda Kalina

Pawlak Karina

Musiał Kamil

Kuc Melania

Kuc Julia

Kołata Laura

Cebo Antonina

Smaza Natalia

Turek Lena

Owczarska Malwina

Szczakowska Zuzanna

Pola Jarosz

Lelas Zuzanna

Krzesak Sonia

Chmielewska Emilia

Almhrez Angelarana

Jamro Justyna

Widła Magda

Barnak Dominika

Pietrzak Maja

Rychel Martyna

Bujak Małgorzata

Sobczyńska Dorota

Porabik Nina

Meges Julia

Milena Dębek

Panusiak Jan

Sikora Jan